Onderhandelen met verkopers

Verkopers zijn als gas, zij nemen alle plaats in waarvoor hen de toegang niet wordt geweigerd. Dat is maar goed ook. En waar is de Sales Manager?

 

Verkopers blijven voordelen vragen en verworvenheden beschermen

In onze opdrachten als interim Sales Manager in tal van verschillende bedrijven zien we voortdurend terugkerende situaties. Verkopers slagen er in vele gevallen in druk op het management te leggen, in allerhande vormen:

- bescherming van klanten op hun naam;

- zoveel mogelijk beschermde commissies ongeacht de marge die gerealiseerd wordt;

- dossierbeheer en zelfs levering afstoten aan andere medewerkers die zij dan vaak beschouwen als hun persoonlijke assistent;

- loonsverbetering door alsmaar hogere commissie in plaats van door volume verhoging;

- marketing acties in plaats van prospectie-inspanningen;

- commissies opeisen op verkopen die de directie realiseert;

- vergoedingen opeisen op basis van niet-resultaat gebonden criteria zelfs als ze hun objectief niet behalen (bijvoorbeeld vergoedingen voor prospectie-inspanningen, klantentevredenheid, enz …);

- rationaliseren waarom zij beter niet rapporteren over inspanningen en bezoeken;

- prospectie-inspanningen afhankelijk maken van bijkomende beloning;

- een duurdere wagen opeisen op basis van anciëniteit;

- weigeren om mee te werken aan het actueel houden van de CRM-database op grond van on zogezegde onkunde op het vlak van ITC;

- enz ...

De logica zelf

Alhoewel wij deze evolutie niet zomaar goed praten, vinden wij dit wel in orde, tot op zekere hoogte. Het ligt namelijk in de aard van een goede verkoper om zijn weg te zoeken en te vinden. Verkopers passen gewoon de economische wet toe van maximale opbrengsten voor minimale inspanningen. Dat is toch een gezonde manier van denken? Diezelfde vaardigheid is daarbij de essentie van hun succes om voor hun bedrijf klanten te maken en te behouden. Kortom, een sales manager hoeft hierover naar onze mening geen enkele negatieve emotie te voelen. Blameer de verkopers hier dus niet voor, maar neem deze gang van zaken aan als een gegeven. Zelfs de toon waarop de eisen soms wel gesteld worden moet kunnen. De Sales manager heeft namelijk pas een echt probleem op de dag dat zijn verkopers amorf staan te kijken en niets meer eisen, de dag dat ze tevreden zouden zijn met hun verloning, blij zouden zijn om bijvoorbeeld mee te werken aan het ISO-dossier of met plezier andere “niet-verkoop” taken uit te voeren.

Maar waar blijft de sales manager?

Gegijzeld, schuldig, gevangen tussen zijn vaste overtuiging dat de verzuchtingen van de verkopers dikwijls niet redelijk zijn en de vrees voor een conflict. Daar gaat het inderdaad bij vele zaakvoerders om: ten alle prijze een conflict vermijden! En daar loopt het dus fout. Want ofwel grijpen ze naar de “het-is-nu-niet-het-moment-techniek”. Oftewel is toegeven de enige manier om conflicten te vermijden. Maar een goede onderhandelaar (verkoper) vraagt bij zolang hij krijgt, misschien nu of zeker binnenkort. Sommigen zaakvoerders leven echter op een andere planeet. Zij veronderstellen dat als ze geven de verkopers ophouden met vragen. En hier gaan we dan!

Gewoon toegeven lost nog niets op

Moeilijke gesprekken, slopend overleg en eventuele conflicten met verkopers zijn geen zaken om te vermijden, maar wel situaties om goed te beheren. Dit is inherent aan het leiden, aansturen en doen groeien van mensen. Het gaat er om redelijke principes te verdedigen en daaruit win/win afspraken te halen. Door toe te geven, deels toe te geven of niets toe te geven komt de zaakvoerder in een zero-value onderhandeling waar alle partijen sowieso een slecht gevoel aan overhouden. Wat de ene wint verliest de andere en omgekeerd. Beide partijen blijven zich bewegen langs een strakke lijn die geen win/win biedt. Natuurlijk is het hierbij uitermate nuttig om doorheen het jaar goede functioneringsgesprekken te houden met uw verkopers, want hiermee vermijdt je een te grote afwijking in de wederzijdse beoordeling van zijn prestaties. Nog dit : onze ervaring op het terrein leert ons dat in bijna alle gevallen, de looneis in feite een andere ontevredenheid verbergt.

Conclusie: Hebt u wel de juiste verkoper in dienst?

Concreet nu. Zaakvoerders die regelmatig geconfronteerd worden met eisen zouden beter minder negatieve energie besteden aan het weigeren, toe te geven of de schade te beperken. Elke vraag van je verkoper is een opportuniteit om hem te laten winnen en in de kering ook voordeel te behalen voor het bedrijf. De kunst bestaat erin om hiervoor het debat te verbreden en werkelijk afspraken te maken waar beide partijen beter van worden. In andere woorden : zoek vooreerst naar middelen waarbij uw verkoper meer kan verkopen. Dat is de betere manier om uit te maken of je te maken hebt met het juiste verkopersprofiel voor jouw onderneming.

Verkopers met het verkeerd profiel in dienst houden is lose/lose. Ethisch niet verantwoord, noch voor de verkoper, noch voor het bedrijf. Dat is een ongezonde situatie voor beide partijen.

Verkopers die voor alles en nog wat extra stimulatie (in euro’s) vragen, zijn in feite verkopers die niet gemotiveerd zijn voor het verkoopvak. Als de innerlijke drijfveer om te verkopen er niet is, dan doe je er beter aan je medewerker te bevragen over een andere roeping. Hij zal je op termijn dankbaar zijn. Het is namelijk niet de taak van de zaakvoerder om zijn verkopers voor het verkoopvak te motiveren. Dat is de verantwoordelijkheid van de verkoper.

Contact

 • Telefoon:+32 (0)475 41 20 03

 • Herssens Business Mentorship bvba

 • S Dupuisstraat 26, 5/1

 • 8300 Knokke

 • België

 • BTW : BE 860 305 470

 • IBAN BE08 0014 0684 0813

 • Samac bvba

 • Priorijlaan 16

 • 2900 Schoten

 • België

 • BTW : BE 461 556 583

 • IBAN BE72 0014 8242 3516