Waar staan we voor?

De tijd dat training op zich de vector was voor de ontwikkeling van mensen is voorbij. De vertaling in de gepaste vaardigheden moet mede worden aangestuurd. Bovendien zal dit alles zich maar vertalen in een geslaagde ontwikkeling als het juiste bewustzijn mede is aangewakkerd, de onbewuste remmen overwonnen worden. Training is dus geen doel op zich.  Door het koppelen van "kennis, vaardigheden en  bewustzijn" komt men tot echte transformatie. Change Management, dus! 

Onze kerngebieden zijn :
      S  : Sales Development
      S  : Self Development

      S° : Strategic Development

 1. Sales Performance Development : Onze opleidingen hebben een totale focus op de VERKOOP, zowel de omzet, de marge als de mens. We geven verschillende open en "in company" trainingen in sales techniques (zowel hunting als key account/farming), onderhandelingstechnieken en leiderschapsvaardigheden. Onze trainingen zijn operationeel en praktijkgericht. We hebben alle programma’s persoonlijk ontworpen op basis van onze waarnemingen van verkopers in real life. Deels zijn onze waarnemingen ook ‘academisch’ vertaald in verschillende door ons geschreven boeken en artikels/vakliteratuur. Bij ons staat ook de mens centraal boven de technieken. De ervaring heeft ons geleerd dat commercielen dikwijls sub-optimaal functioneren niet uit reden van tekort aan kennis of vaardigheden, doch wel om reden van foute mentale instellingen. Wij hebben zeer specifieke ervaring met technische commerciëlen (pharma, financieel, technico), wiens effectiviteit in de verkoop dikwijls wordt geremd door een reeks remmen, aversies en onbewuste vrezen.
   
 2.  Self Development :  Coaching van zaakvoerders, opkomende zonen en dochters, verkoopdirecteurs, kaderleden, verkopers, 'veertigers' en andere waardevolle medewerkers. Hiermee begeven we ons op het vlak van de vaardigheden maar tevens op het vlak van het bewustzijn. Wij werken liever in burn out “preventie”, dan wanner het te laat is. Wij zijn overtuigd dat mensen die zich goed voelen, meer presteren, gelukkiger zijn, en dus als ouder, levenspartner, of collega meer uitstraling hebben. Wij werken hierbij doorgaans met mensen met een hoog intrinsiek potentieel, maar die om allerlei redenen op één of andere vlak niet doorbreken. 
   
 3. Strategic Development  : We fungeren als operationele Change Manager en ‘Herstel’ Manager in kleine en middelgrote ondernemingen. Ons business managementaanpak brengt financiele, boekhoudkundige, verkoop, marketing en HR ervaring tezamen in werkbare oplossingen. Ons verhaal is niet de hoog technologie, maar wel “dat het werkt voor u en uw bedrijf”. Zo zijn we geroepen bij transformatieprogrammas in complexe situaties zoals gedeelde management strukturen, onverdeeld aandeelhoudersschap, familiale en de meer dan delicate generatiewissels, punctuele conflicten, en uiteraard bottom line winstuitdagingen. Zo halen we veel voldoening uit het feit dat we voor de Zaakvoerder de kastanjes uit het vuur kunnen halen, en dat we er altijd  in lukken om de neuzen van zijn team weerom in dezelfde richting te krijgen. We begeven ons in voorkomend geval op de drie kernaspecten van de uitdaging :

  -wat is : de analyse, de diagnose
  -wat doen : de aanbevelingen tot verbetering
  -hoe doen : de concrete uitwerking ervan in opdracht van en mét de zaakvoerder.
   

  Het feit dat we bereid zijn om onze eigen aanbevelingen in het echt uit te rollen, waarborgt hierbij onze geloofwaardigheid.


herSSenS° People Development is een cluster betaande uit  Francis Herssens en Catherine Herssens 

Afdelingen in Schoten, Mortsel, Knokke.
Geregistreed bij KMO Portefeuille / Subsidies voor het Vlaams Gewest.