Telefonisch Afspraken maken

Aan het maken van bezoekafspraken zitten een paar praktische kanten waarmee te weinig rekening gehouden wordt. Het zijn nochtans belangrijke punten en als je er rekening mee houdt verbetert de efficiëntie.
 
Het uur van afspraak
VKR: … wat zou u er van zeggen als ik dinsdag om 10.00 uur bij u langskom?
Dat is het slechts denkbare voorstel. Wat ge ja doen voor 10.00 uur? Als je bezoek 1 tot 1 ½ uur duurt, wat doe je ...

Verkopers onderverdeeld in hunters en farmers.

(Opgelet heren farmers, bij de eerst volgende business crisis, is de farmerfunctie wel degelijk in gevaar)

Sinds geruime tijd worden verkopers onderverdeeld in hunters (jagers) en farmers (boeren). Hierbij maakt men het onderscheid tussen die commercielen die nieuwe klanten werven en de anderen die een bestaand klantenportefeuille binden.
Wij zien sinds enige tijd vier interessante tendensen in de markt die menige verkoper tot denken moet aanzetten.

Contact

 • Telefoon:+32 (0)475 41 20 03

 • Herssens Business Mentorship bvba

 • S Dupuisstraat 26, 5/1

 • 8300 Knokke

 • België

 • BTW : BE 860 305 470

 • IBAN BE08 0014 0684 0813

 • Samac bvba

 • Priorijlaan 16

 • 2900 Schoten

 • België

 • BTW : BE 461 556 583

 • IBAN BE72 0014 8242 3516