Evaluatiegesprekken: een prachtige uitvinding...met soms perverse effecten

Onlangs lazen we nog dat geen 30 % van de Vlaamse bedrijven evaluatiegesprekken voeren met de medewerkers. Dat is op zich verbazend en weinig hoopgevend ... of niet?

 

Evaluatiegesprekken worden voornamelijk “niet” gevoerd door tijdsgebrek. Dat is echter wel wat gezegd wordt. Uit ervaring valt ons echter op dat evaluatiegesprekken - als ze al gevoerd worden - voornamelijk slecht gevoerd worden. Wij pleiten daarom ook voor frequente “functioneringsgesprekken” als vector voor een goede verstandhouding en performante medewerkers.

Evaluatiegesprekken worden in KMO bedrijven dikwijls niet gevoerd

De evalutie gesprekken worden in KMO bedrijven maar amper gevoerd. Bij multinationals maken ze veelal standaard deel uit van het personeelsbeleid. Standaard, maar dan ook als een “verplichte” activiteit. Want ook daar ziet men dat in vele gevallen die oefening op papier moet afgerond zijn tegen bijvoorbeeld 31 januari, maar dat het in werkelijkheid zelden zo vlot loopt. Men steekt het weg, men gaat er niet voor, men wacht, men heeft geen tijd.

Evaluatiegesprekken, als ze gevoerd worden, schieten dikwijls hun doel voorbij

Hoe dikwijls zien we niet dat, in bedrijven waar deze praktijk wel bestaat, voor deze gesprekken de betere procedures niet gevolgd worden. Het meest voorkomende is dat de chef het document invult en overmaakt, dat hij er relatief weinig woorden aan vuil maakt en de hele klus als een administratieve zaak bekijkt. Veelal komt er zelfs geen volwaardig gesprek aan te pas. Dit staat dan haaks op de hoge verwachting van de medewerker die in vele gevallen echt uitkijkt naar dit ‘quality time’ moment. Qua inhoud is het docmuent dikwijls ook uitgehold. Veel geciteerde redenen zijn als volgt: als we positieve punten opschrijven dan vragen ‘ze’ steevast een loonsopslag, en als we negatieve punten opschrijven dan zijn ze gedemotiveerd. We kunnen het dus best algemeen houden. De Standaard citeerde onlangs zelfs in de rubriek Homo Economicus: “evaluatiegesprekken zijn alleen maar geldverspilling die tot frustratie en demotivatie leiden”.

Evaluatiegesprekken en documenten zijn te officieel

Wegens de aard van de organisatie hebben evalutiegesprekken een hoge emotionele geladenheid. Ze komen in het personeelsdossier. Ze vinden veelal slechts eenmaal per jaar plaats. Ze missen dikwijls dynamiek. Ze geven een “verslag” van de situatie, een oordeel. En als de werknemer meent hierover een discussie te moeten aangaan, dan staat het hem vrij om in het vakje ‘commentaren van de werknemer’ zijn relaas neer te schrijven In die zin is deze aanpak niet echt de goede voedingsbodem om mensen naar topprestaties te brengen.

Leve de regelmatige, sportieve, functioneringsgesprekken!

Salesmanagers communiceren veelal met hun salesploeg in “meetings”, allen samen. Dit lijkt efficient. Dat is tot op zekere hoogte zo, maar dit is vooral niet effectief op het vlak van de aansturing. Graag breken we hier een lans voor het houden van heel regelmatige sportieve, één-op-één gesprekken die niet enkel betrekking hebben op de operationele aspecten van de dossiers, maar die ook aandacht geven aan “het functioneren” van de verkoper. Als dat frequent gebeurt, dan is de kans groter dat de sfeer opbouwender is, en dat de uitschuiver, als er één is, “beperkt” blijft. Als sales managers een goede balans nastreven tussen positieve aspecten en negatieve aspecten, dan bouw je als baas een zekere goodwill op om de verbeterpunten te doen aanvaarden. Hiervoor moet je dus ook leren “betrappen op goede daden”, aandacht hebben voor zaken die ook goed gingen, zijn het niet de resultaten dan de inspanningen.

TIP .:Hou een communicatieplanner bij voor elke verkoper die rechtstreeks aan jou rapporteert. Inderdaad, als je permanent op een lijstje bijhoudt wat relevant is voor een bepaalde verkoper, dan vermijdt je dat je enkel het gesprek voert over “gisteren”, dan vermijdt je dat je geen positieve punten weet aan te halen, dan vermijdt je de te anecdotische onderwerpen. De frequentie van de gesprekken is dan rechtstreeks het gevolg van het niveau van zelfstandigheid van de verkoper, een logica die volledig wordt besproken op onze open cursus Operationeel Leidinggeven/Aansturen van verkopers.

Contact

 • Telefoon:+32 (0)475 41 20 03

 • Herssens Business Mentorship bvba

 • S Dupuisstraat 26, 5/1

 • 8300 Knokke

 • België

 • BTW : BE 860 305 470

 • IBAN BE08 0014 0684 0813

 • Samac bvba

 • Priorijlaan 16

 • 2900 Schoten

 • België

 • BTW : BE 461 556 583

 • IBAN BE72 0014 8242 3516