Weinig starters ondernemen uit pure noodzaak.

graag als competent voor, maar dikwijls zijn hun adviezen gebaseerd op persoonlijke emoties en dus ver van objectiviteit. Iedereen is een goede stuurman, vooral aan wal.

Weerom heeft het Vlaams Gewest duidelijke en strakke regels opgelegd? Om te vermijden dat dit soort advies niet zomaar wordt verstrekt door eender wie. Niet toevallig wordt die erkenning enkel verleend op voorwaarde van de juiste diploma's, kennis en ervaring aanwezig zijn. Maar ook en vooral op basis van een enquête bij

vorige adviesklanten. Dit levert adviseurs op die voordien al aan andere ondernemingen advies verschaften en goed scoorden. Met een positief resultaat dus.

De tweede reden om zich niet zomaar te richten tot vrienden en familie voor zakelijk advies is veel belangrijker. Een spreekwoord in deze context zegt: enkel uw vijanden zullen u zinnig advies geven. En inderdaad, het is geweten dat alle anderen vooral omzichtig, beleefd en vriendelijk zullen zijn. Je mag toch geen jonge starters demotiveren, luidt de redenering. In zeer bedekte termen durft al eens een goede vriend zeggen dat hij de zaak niet aanvoelt. Spijtig genoeg zal dit zwak betoog het niet halen tegen de adrenaline van de starter.

Advies van niet-zakelijke specialisten

Van de 90% starters hebben 24% advies ingewonnen bij boekhouders, bankiers en

advocaten. Dat is op zich goed nieuws. Deze specialisten zijn bijzonder nuttig in hun

vak. Wat echter de starter niet genoeg inziet is dat de bankier, de advocaat, de boekhouder advies verstrekt vanuit zijn vakgebied en doorgaans niet meer dan dat. Dit is normaal omdat hij niet geacht is buiten zijn specialiteit te adviseren.

Zo zal de bankier hoofdzakelijk oog hebben voor het feit dat de lening al of niet zal worden aangenomen in het kredietcomité van zijn bank. Doorgaans hangt dit af van de waarborgen die door de starter verleend worden. In hoofdzaak weet de starter dus op basis van dit advies dat de afdeling kredietanalyse van de bank zich voldoende gedekt voelt. Nuttig, maar beperkt!

Zo zal de boekhouder de cijfers gegoten hebben in een 3-jaarbudget. Gezien het feit dat hij zich hiervoor voornamelijk baseert op de omzet- en margeprognose door de starter zelf aangegeven, heeft dit document zelden een groot nut. Het dient uiteindelijk en voornamelijk tot het indienen van het officieel dossier. En om het dossier leefbaar te maken zal niemand er voor terugdeinzen om vrij optimistische omzetprognoses aan te geven. Nuttig maar beperkt!

Zo zal ook de advocaat nuttige informatie geven voor al wat juridisch fout kan lopen. Foute concepten en een onregelmatige aanpak worden hiermee vermeden. Nuttig maar beperkt!

Nuttig maar beperkt

Inderdaad, omdat we tot nu toe nog altijd geen degelijk advies hebben over de haalbaarheid in de markt. Met name de echte haalbaarheid van de omzet. Hoe zal het worden verkocht, welk commercieel apparaat is daarvoor nodig, op basis waarvan wordt er geprospecteerd en wie zal de verkoopprospectie organiseren?

Gelukkig lezen we verder in de enquête van het NSZ dat 27 % toch wel advies inwint bij advies- en belangenorganisaties. Dit is de plek waar de starter normaal te raad kan gaan om zijn business concept en zijn visie te peilen en de echte haalbaarheid op het economisch vlak te begrijpen. Eerlijk gezegd: in dat opzicht is de score van 27% niet echt geruststellend voor de faillissementenstatistieken.

Conclusie

Een goede raad, laat altijd uw business concept extern screenen op de haalbaarheid van de verkoopomzet, maar doe dat niet bij vrienden ...

Contact

 • Telefoon:+32 (0)475 41 20 03

 • Herssens Business Mentorship bvba

 • S Dupuisstraat 26, 5/1

 • 8300 Knokke

 • België

 • BTW : BE 860 305 470

 • IBAN BE08 0014 0684 0813

 • Samac bvba

 • Priorijlaan 16

 • 2900 Schoten

 • België

 • BTW : BE 461 556 583

 • IBAN BE72 0014 8242 3516