Dit programma is geschreven en gegeven in samenwerking met Essilor Belgium. Het gaat hem hier niet om een productcursus maar wel degelijk een opleiding in 'verkooptechnieken' voor werknemers van de optiekzaak.

Op geregelde tijdstippen plant Essilor onze verkoopopleidingen voor groepen. Ze vormen dan groepen met medewerkers van verschillende Optiekzaken. Wij verwijzen u hiervoor naar uw vertegenwoordiger bij Essilor.

Wij behandelen alle stappen van een verkoopgesprek, met duiding van allerlei praktijktips en identificatie van de klassieke valkuilen. Wij leren controle te houden over een gesprek, het belang van de bevraging en de betere vraagtechnieken, hoe omgaan met de kortingvraag, omgaan met weglopers en uiteraard ook hoe op een zeer empathische wijze effectief de verkoop af te sluiten. Want uiteraard het staat niet dat een Optieker hard sell gedrag zou aanleren. Een reeks van 25 mystery shoppings in het net heeft ons echter aangeduid dat de verkoop helemaal niet optimaal verloopt.

Wij hebben ook zeer goede ervaringen met programma's gegeven in de Optiekzaak zelf, en dat dan voor het voltallig personeel, met inbegrip van de zaakvoerder/ster. Soms wordt dit dan gecombineerd met een collega Optiekzaak om een groep te kunnen vormen. 
De voordelen van deze aanpak zijn meer dan duidelijk et leveren zeer snel een winst op de opleidinginvestering.  Het creert doorgaans op een speelse wijze de juiste attitude, motivatie en een zelfsturende wederzijdse ondersteuning tussen collega's.
Dergelijk programma geeft aan de zaakvoerder/ster de kans om energiek de verkoop anders aan te pakken. 

Programma : twee dagen eventueel in modules

Kost : Speciaal forfait voor de Essilor Optieker.

U wenst een offerte voor een in house sessie : klik hier
Inschrijving op de open sessie/per persoon : €+btw, all in catering inbegrepen
Reserveer vrijblijvend een plaats op de volgende open sessie :

Contact

 • Telefoon:+32 (0)475 41 20 03

 • Herssens Business Mentorship bvba

 • S Dupuisstraat 26, 5/1

 • 8300 Knokke

 • België

 • BTW : BE 860 305 470

 • IBAN BE08 0014 0684 0813

 • Samac bvba

 • Priorijlaan 16

 • 2900 Schoten

 • België

 • BTW : BE 461 556 583

 • IBAN BE72 0014 8242 3516