Aankopers halen hun toegevoegde waarde in het bekomen van betere deals. Zaakvoerders en Projectleiders hebben evenzeer een bottom line verantwoordelijkeheid door permanent, en op alle situaties de betere oplossingen te onderhandelen. Dikwijls heeft dat dan te maken met schade claims, verrekeningen, conflictueuse situaties, personeel, vakbonden, buren, leveranciers, bankiers en klanten.
Daar waar een aankoper soms nog weg kan met de gebruikelijke aanpak (de verschillende biedingen naast mekaar leggen), kan een Zaakvoerder of Projectleider met zijn complexe onderhandelingen daar niet mee weg. Onze ervaring in real life leert ons dat we dikwijls een polarisatie zien. Hierbij evolueert de onderhandelaar of naar een confict mode, of hij neemt een al te beminnelijke positie aan. Beiden zijn te vermijden!
Onderhandelaars zijn dikwijls niet BEWUST van waar de echte waarheidsmomenten zijn. De voorbereiding is dikwijls eenzijdig inhoudelijk.
Ook zien we dat in Vlaanderenland het ‘onderhandelen’ dikwijls wordt aanzien als ‘not done’. We duiden o.a. op het feit dat de meeste onderhandelingen verloren werden gewoon omdat ze niet werden opgestart. En het waarom!
In vele gevallen hebben de onderhandelaars van vandaag een gedegen universitaire opleiding in hun vak, maar dat bevatte geen zinvolle opleiding noch coaching op het onderhandelen. Alhoewel ze dat in hun positie dagelijks hoeven te doen.
 

Doelgroep :

 •  zaakvoerders, business unit managers
 •  projectleiders, ingenieurs  
 •  sales managers
 •  personeelsdirecteurs

Programma: tweedaagse

 •  De mentale instelling
 •  De soorten onderhandelingen
 •  Belang van lichaamstaal
 •  De struktuur van een goede onderhandeling : het houden van controle
 •  Praktijktips in alle stappen van de onderhandeling
 •  Bezwaren weerleggen
 •  Omgaan met tegendruk
 •  De prijsnegotiatie
 •  Omgaan met vluchtbezwaren van de klant
 •  Onderkennen van de typische valkuilen

U wenst een offerte voor een in house sessie : klik hier
Inschrijving op de open sessie/per persoon : 750€+btw, all in catering inbegrepen
Reserveer vrijblijvend een plaats op de volgende open sessie :

Contact

 • Telefoon:+32 (0)475 41 20 03

 • Herssens Business Mentorship bvba

 • S Dupuisstraat 26, 5/1

 • 8300 Knokke

 • België

 • BTW : BE 860 305 470

 • IBAN BE08 0014 0684 0813

 • Samac bvba

 • Priorijlaan 16

 • 2900 Schoten

 • België

 • BTW : BE 461 556 583

 • IBAN BE72 0014 8242 3516