De toegevoegde waarde van een lokale bankkantoorhouder en zijn personeel ligt heden ten dage niet meer in het beheren van geldtransacties. Meer en meer worden die zoveel mogelijk overgenomen door “informatiesystemen”. De toegevoegde waarde van een lokale bankier zit hem in het verdiepen van zijn klienteel. Het pro-actief werven van nieuwe en potentieel aanwezige “produktie”. Zijn dienstverlening naar klanten is niet meer een doel op zich maar een middel om via proximiteit in win win met zijn klanten de relatie te verdiepen.
Meer dan ooit is hardsell en opdringerigheid totaal uit de boze. De overheid zelf zet hierbij controle systemen (bv MIFID) om een nefaste aanpak aan banden leggen.
Onze ervaringen duiden op een tekort aan inzicht en competenties bij menige lokale kantoren om deze nieuwe invulling op een relationeel aanvaarbare wijze te behartigen.
Aangezien dat de daad van adviseren en werven van produktie beantwoordt aan een reeks rationele en psychologische wetmatigheden is het dus perfect mogelijk om dit vak aan te leren. De “geboren” financiele consulent, de babbelaar die produktie binnenhaalt door overreding is niet meer van deze tijd.
De tekortkomingen van dossierbeheerders vinden meestal hun oorsprong in een soort terughoudendheid, een commerciële aversie, een rem. Beheerders in Vlaanderen willen zich (en terecht) niet opdringerig opstellen. Wij nemen deze dimensie steeds mee in onze opleidingen. Wij leren hen dat het tegenovergestelde van hard-sell niet gelijk is aan non-sell, maar dat er effectieve technieken zijn om bijzonder gevat en relationeel/empathisch succes te bekomen als financiele consulent.
 

Doelgroep :

 •  kantoorhouders
 •  baliepersoneel in kantoren
 •  regiomanagers van bankinstellingen

Programma: tweedaagse

 •  De struktuur van een goed adviesgesprek/verdiepingsgesprek
 •  Het enorm belang van de intro, en de one minute reality
 •  Alle stappen van de betere struktuur in detail : vaardigheden, tips, valkuilen
 •  Communicatievaardigheden : lichaamstaal, woord en toon
 •  Technieken voor het in handen houden van de “regie”
 •  Bijzonder belang van het soft maar degelijk “afsluiten”
 •  Omgaan met vluchtbezwaren van de klant

U wenst een offerte voor een in house sessie : klik hier
Inschrijving op de open sessie/per persoon : 750€+btw, all in catering inbegrepen
Reserveer vrijblijvend een plaats op de volgende open sessie :

Contact

 • Telefoon:+32 (0)475 41 20 03

 • Herssens Business Mentorship bvba

 • S Dupuisstraat 26, 5/1

 • 8300 Knokke

 • België

 • BTW : BE 860 305 470

 • IBAN BE08 0014 0684 0813

 • Samac bvba

 • Priorijlaan 16

 • 2900 Schoten

 • België

 • BTW : BE 461 556 583

 • IBAN BE72 0014 8242 3516