Leiding geven aan verkopers is het verschil maken. Het gaat er om op bewuste wijze gedrag te beïnvloeden in het voordeel van het bedrijf én de werknemer. Leiding kan plaats hebben in allerlei situaties. De echte uitdaging begint maar daar waar de werknemer niet mee wilt.
Teveel “bazen” sturen aan vanuit hun eigen persoonlijkheid. We moeten leren de zaken situationeel te bekijken, en wat het meest effect kan hebben. Een kwestie van diagnose, inzicht en flexibiliteit. Aangezien dat leiding beantwoordt aan rationele en emotionele wetmatigheden is leidinggeven perfect aan te leren.
Verkopers, en dan vooral baanverkopers, zijn mondig, en hebben vanuit hun vak geleerd hoe situaties te ontwijken. Deze vaardigheid gebruiken ze dikwijls om hun sales manager of zaakvoerder handig af te zijn. Kortom een sales manager moet gewoon één niveau sterker zijn.
Te weinig leiders beseffen dat hun niet aangepaste leidingstijl de oorzaak kan zijn van burn out bij de werknemer.
Goede salesmanagers houden van hun verkopers. Hoe komen ze ertoe?
 

Doelgroep :.

 • zaakvoerders
 • sales managers
Programma: tweedaagse
 • De definitie van leidinggeven
 • Het leidingproces 
 • De leidingstijlen
 • Zelftest naar eigen persoonlijkheid en naar leidingvaardigheid (nulmeting)
 • Karate Kid I, debrief over de pertinente visualisatie van de evolutie van een verkoper (enkel de nuttige sekwenties)
 • De vier stijlen in de praktijk : vereiste middelen, vereiste vaardigheden, valkuilen
 • Pertinente rollenspellen met de mondige verkoper

U wenst een offerte voor een in house sessie : klik hier
Inschrijving op de open sessie/per persoon : 1230€+btw, all in catering inbegrepen
Reserveer vrijblijvend een plaats op de volgende open sessie :

Contact

 • Telefoon:+32 (0)475 41 20 03

 • Herssens Business Mentorship bvba

 • S Dupuisstraat 26, 5/1

 • 8300 Knokke

 • België

 • BTW : BE 860 305 470

 • IBAN BE08 0014 0684 0813

 • Samac bvba

 • Priorijlaan 16

 • 2900 Schoten

 • België

 • BTW : BE 461 556 583

 • IBAN BE72 0014 8242 3516