Leiding geven is het verschil maken met de medewerkers die je hebt. Elk individu laten doorgroeien naar een hoger niveau van zijn mogelijkheden. Leiding geven is de laatste 25 jaar enorm veranderd. Mensen zijn mondiger, minder loyaal en minder afhankelijk van hun werkgever.
Teveel “bazen” sturen aan vanuit hun eigen persoonlijkheid. We moeten leren de zaken situationeel te bekijken, en te doen wat het meest effect kan hebben. Een kwestie van diagnose, inzicht en flexibiliteit. Aangezien dat leiding beantwoordt aan rationele en emotionele wetmatigheden is leidinggeven perfect aan te leren.
In heel veel bedrijven ontdekken we zeer gemotiveerde medewerkers, met een gezond potentieel, maar die toch maar sub-optimaal funtioneren wegens een sluimerend misnoegen. Een latent wederzijds conflict tussen baas en medewerker,  alhoewel dat beiden aan de basis van goede wil zijn/waren.

Te weinig leiders beseffen dat hun onaangepaste leidingstijl de oorzaak kan zijn van burn out bij hun medewerkers.
 
Een organisatie is de reflexie van zijn top. Heel veel hangt dus af van hoe de leider de zaken aanpakt.
 

Doelgroep :

 • zaakvoerders
 • departementshoofden
 • hr-verantwoordelijken
Programma: tweedaagse
 • De definitie van leidinggeven
 • Het leidingproces 
 • De leidingstijlen
 • Zelftest naar eigen persoonlijkheid en naar leidingvaardigheid (nulmeting)
 • Karate Kid I, debrief over de pertinente visualisatie van de evolutie van de medewerker (enkel de nuttige sekwenties)
 • De vier stijlen in de praktijk : vereiste middelen, vereiste vaardigheden, valkuilen
 • Pertinente rollenspellen met de mondige personeelsleden,

U wenst een offerte voor een in house sessie : klik hier
Inschrijving op de open sessie/per persoon : 1230€+btw, all in catering inbegrepen
Reserveer vrijblijvend een plaats op de volgende open sessie :

Contact

 • Telefoon:+32 (0)475 41 20 03

 • Herssens Business Mentorship bvba

 • S Dupuisstraat 26, 5/1

 • 8300 Knokke

 • België

 • BTW : BE 860 305 470

 • IBAN BE08 0014 0684 0813

 • Samac bvba

 • Priorijlaan 16

 • 2900 Schoten

 • België

 • BTW : BE 461 556 583

 • IBAN BE72 0014 8242 3516